Test Covid per a Particulars i Empreses
7 dies a la Setmana

CERTIFICATS OFICIALS VÀLIDS PER A VIATJAR

Lliurament de document acreditatiu que compleix amb les exigències per a viatjar de Test PCR (RT-PCR de COVID-19). El document es lliura redactat en ESPAÑOL i INGLÉS, en format ELECTRÒNIC (PDF) amb: nom, DNI/Passaport aportat, data de la prova, resultats de la prova, dades del centre on es va realitzar la prova i signat per un facultatiu.

TEST PCR EN 24H

85€

TEST PCR EN 5H

110€

TEST PCR EN 2H

170€
* El resultat en el termini indicat pot sofrir variacions depenent del volum de proves i per causes externes a Iberitest.
Si tens problemes per a completar la teva comanda online contacta amb nosaltres al
930 502 844
Si tens dubtes sobre la contractació dels nostres test

TOTS ELS NOSTRES SERVEIS

TEST ANTICOSSOS

35€

TEST ANTÍGENS EN 24H

45€

TEST ANTÍGENS EN 2H

55€

ELS NOSTRES CLIENTS OPINEN

Rep aquest nom per l’acrònim de coronavirus disease 2019. L’OMS va ser la que es va encarregar d’anunciar l’11 de febrer de 2020 que el nom que rebria aquesta malaltia seria COVID-19.

El virus culpable d’aquesta malaltia rep el nom de SARS-CoV-2, que significaria coronavirus tipus 2 de síndrome respiratòria aguda greu.

Rep el nom de PCR el test que s’encarrega de detectar la presència de material genètic relacionat amb el SARS-CoV-2.

Es tracta d’una prova que replica el genoma del virus gràcies a la Reacció en Cadena de la Polimerasa (PCR en anglès), que permet detectar fragments del material genètic d’un patogen.

La PCR s’encarrega de detectar al coronavirus de manera precoç en els primers dies del procés infecciós, sense dependència que no hi hagi símptomes o no es vagin a desenvolupar, com pot passar amb les persones asimptomàtiques.

Per a dur a terme aquesta prova és necessari recollir una mostra de la porció nasal de la faringe – nasofaríngia – amb un bastoncillo, analitzant-la després en un laboratori.

La prova PCR detecta el material genètic del virus i resulta positiva en la primera fase de la malaltia: des que comença la incubació fins que desapareixen els símptomes.

Si el resultat de la PCR és negatiu ens trobem amb dos escenaris: d’una banda, és possible que no s’hagi contagiat i d’altra banda que ja ho hagi superat.

Si es dóna aquest últim cas, es recomana realitzar una prova d’anticossos per a confirmar l’escenari en el qual ens trobem.

Seria suficient amb realitzar-se un test ràpid d’anticossos.

Des de Iberitest recomanem esperar un temps aproximat d’entre 14 i 16 dies abans de tornar a fer-se un test PCR, ja que anticipar-se a aquests terminis pot fer que el resultat torni a donar un resultat positiu.

Les proves PCR que realitzem en Iberitest posseeixen un 99,9% de fiabilitat. En el nostre laboratori ens encarreguem de detectar 3 regions específiques de l’ARN viral: ORF1 ab, Proteïna S (Spike) i Proteïna N (Núcleocápside).

Altres laboratoris solament detecten 1 o 2 regions de l’ARN viral amb el propòsit de reduir temps i estalviar costos, sent els seus resultats molt menys fiables.

Els resultats de les nostres proves PCR estan llestes en un termini aproximat de 24 hores.

Hi ha altres serveis de PCR Urgents en les quals es poden saber els resultats en 5 hores i 2 hores depenent de la urgència.

El resultat en el termini indicat pot arribar a sofrir variacions depenent de la càrrega de treball, el volum de proves i per causes externes a Iberitest.

Mentre que una PCR detecta la presència del virus en el nostre organisme, les proves de detecció d’anticossos no el fan.

El test d’anticossos s’encarrega de detectar que en el nostre organisme hi hagi anticossos que el propi cos genera amb la condició de combatre el coronavirus.

És una prova que la malaltia ja ha passat pel nostre cos i que hem estat infectats.

Els nostres test només poden contractar-se a través de la nostra pàgina web.

Seleccioni el servei que vulgui contractar i el nostre sistema li anirà guiant durant tot el procés.

Si necessita ajuda, no dubti a posar-se amb nosaltres via telefònica.

El pagament s’ha de realitzar a través dels diferents mètodes que trobarà habilitats en la web.

La nostra passarel·la de pagament és absolutament segura i la seva informació, totalment inaccessible a terceres persones.

Haurà de sol·licitar la cita a través de la nostra pàgina web, en qualsevol botó de «Demanar Cita».

Les nostres proves diagnòstiques tenen una sensibilitat entorn del 97,73%, una especificitat del 99,51% i una precisió del 98,8%, les quals varien lleument en funció de la càrrega viral, el temps de contacte i la simptomatologia.

És possible assistir a la clínica directament sense cita prèvia, però amb la condició de mantenir i complir amb els protocols de salut i seguretat que exigeixen el Ministeri de Sanitat, recomanem a totes les persones que reservin a través de la nostra pàgina web amb la finalitat de controlar l’aforament i evitar possibles aglomeracions tant a l’interior de la clínica com al carrer.

En cas d’anar sense cita prèvia, és molt possible que hagi de fer cua i esperar sempre que hi hagi persones amb cita prèvia.

Els resultats de la seva prova li seran enviats al correu electrònic que ens proporcionés a l’hora de fer la reserva.

En cap cas se li proporcionaran els resultats per telèfon pel fet que és informació estrictament confidencial.

Complim totes les exigències de la Llei orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Els requisits per a viatjar són diferents depenent del país al qual es vagi a viatjar. Generalment, serà necessari un test PCR amb resultat negatiu en 48/72 hores prèvies a l’arribada.

El document acreditatiu que lliurem compleix amb totes les exigències sol·licitades per a viatjar de proves PCR (RT-PCR de COVID-19).

Es lliurarà un original redactat tant en ESPAÑOL com en INGLÉS, en format electrònic (PDF) on apareixen: nom, DNI/Passaport aportat, data i hora de l’informe, data i hora de l’extracció, dades del centre on realitza l’anàlisi i signat per un facultatiu.

Recomanem consultar la informació amb les exigències publicades de les autoritats del país a cada moment per a evitar errors a l’hora de seleccionar la reserva.